Tổng Quan Về Dependency Injection Trong AngularJS

Nguồnhttp://acegik.net/blog/

Dependency Injection là mẫu hình thiết kế hiện đại, có mặt trong phần lớn các khung ứng dụng bằng những ngôn ngữ lập trình khác nhau hiện nay. AngularJS cũng không là ngoại lệ. Việc hiểu rõ về Dependency Injection, đặc biệt trong Javascript đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nắm vững và sử dụng thành thạo AngularJS.

Nội dung trình bày

Continue Reading

Cách tạo một Web Server đơn giản với NodeJS

Khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về lĩnh vực Phát triển Web thì chúng ta cần phải có một Local Web-Server để phục vụ cho việc học tập, testing trước khi ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, sau đó chúng ta mới mua Domain & Hosting và đưa nó lên môi trường Internet sau khi đã hoàn thiện😉

Có rất nhiều cách để bạn tạo ra một HTTP server đơn giản dựa trên những ngôn ngữ lập trình mà bạn cảm thấy thích như Tomcat – Java, NodeJS – JS, Tornado – Python,.v.v…

Trong bài này sẽ đề cập đến cách tạo ra một Local Web-Server với NodeJS🙂

Bước 1: Cài đặt NodeJS

Truy cập: https://nodejs.org/en/download/

1

Continue Reading

Mảng và các hàm xử lý mảng trong Javascript

Mảng là một tập hợp các phần tử và mỗi phần tử sẽ được đánh dấu một vị trí trong tập hợp đó. Vị trí các phần tử sẽ bắt đầu từ 0 đến length-1

1. Khai báo mảng trong javascript

Chúng ta có hai cách thông thường để khai báo mảng đó là sử dụng từ khóa new Array() và sử dụng cặp dấu ngoặc vuông ([])

Khai báo với từ khóa new Arrray()

Cú pháp:

69

Khai báo với cặp dấu ngoặc vuông ([])

Cú pháp:

70

2. Truy xuất các phần tử trong mảng

Continue Reading

Strict Mode trong javascript

Khi bạn download những file JS trên mạng về hoặc download những Plugin jQuery thì bạn sẽ thấy phía trên cùng của file người ta có đặt dòng chữ "use strict";

Vậy câu hỏi được đặt ra là từ khóa use strict là gì và mục đích người ta đặt nó ở đầu file để làm gì? Để trả lời câu hỏi trên thì ta phải tìm sự thoải mái trong việc phát triển của Javascript và sự ra đời của Strict Mode.

1. Chế độ Strict Mode là gì ?

Khi bạn làm việc với Javascript thì bạn có thể sử dụng biến mà chưa cần định nghĩa (hoisting), bạn có thể quên đặt dấu chấm phẩy ở cuối mỗi đoạn code và bạn có thể sử dụng tên những từ khóa để tạo tên biến. Điều này làm cho các lập trình viên có thói quen làm việc quá dễ dãi và dẫn đến chương trình thiếu tính an toàn. Chính vì vậy Javascript kể từ phiên bản 1.8.5 trở đi đã bổ sung một khái niệm gọi Strict Mode nhằm giải quyết tính thiếu an toàn này.

Continue Reading

Javascript Objects – Đối tượng trong Javascript

Như ta biết Javascript không được xếp vào danh sách những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tuy nhiên về khách quan mà nói thì bạn hoàn toàn có thể lập trình hướng đối tượng thông qua kiểu dữ liệu Object mà Javascript đã cung cấp.

1. Đối tượng là gì ?

Trong Javascript đối tượng là một khái niệm trừu tượng thể hiện cho một đối tượng cụ thể và nó có sẵn một số đối tượng như Date, Number. Ngoài các đối tượng này thì lập trình viên có thể tự tạo một đối tượng theo ý của mình dựa vào yêu cầu của ứng dụng. Ví dụ cần tạo ra một đối tượng chuyên xử lý vấn đề về bình luận cho trang tin tức thì sẽ tạo một đối tượng Comment.

Khởi tạo đối tượng

Cách 1: Sử dụng từ khóa new Object()

34

Cách 2: Sử dụng {}

35

Continue Reading

Sự kiện onload trong Javascript

Trong Javascript có một sự kiện được sử dụng khá nhiều đó là sự kiện onload. Nếu như bạn đã từng xem qua jQuery thì bạn cũng sẽ thấy thường trước khi viết người ta sẽ dùng cú pháp $(document).ready() thì bản chất đó chính là sự kiện onload trong Javascript.

1. Quá trình biên dịch code Javascript

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Javascript sẽ chạy biên dịch từ trên xuống dướitừ trái qua phải. Chính vì vậy khi bạn sử dụng một hàm mà phía trên nó không tồn tại hàm đó thì sẽ bị báo lỗi undefined ngay. Và để giải quyết vấn đề này thì ta sẽ dùng sự kiện onload trong javascript.

Ex: Đoạn code này sai vì hàm do_validate() mặc dù đã định nghĩa nhưng nó lại nằm dưới đoạn code gọi tới nó

24

Continue Reading